Cennet Fm

Bütün uzuvların aynı anda yaptığı ibadet

Paylaş
 

Oruç, sadece belli bir süreliğine aç kalmak değildir. Oruç yalnızca mide ile tutulmaz. Tüm uzuvların bu ibâdete iştirâk etmesi îcâb eder.

İslâm’ın beş esas esâsından biri olan orucu; yalan, gıybet, kovuculuk gibi zaaflarla zedeleyerek ecrini asgarî seviyeye düşürmek, aka bir israftır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:

“Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini-içmesini bırakmasına değer vermez.” (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

Bu sebeple oruçta ağza bir şey girmemesine dikkat etmek kadar, ağızdan yanlış bir ifâdenin çıkmamasına da dikkat edilmelidir.

Âdâbına riâyetle tutulan bir oruç, kulu rûhen bir riyâzat iklîmine götürür. Bu riyâzat neticesinde de gönüldeki acıma ve şefkat hisleri inkişâf fiyat ve Cenâb-ı Hakk’ın “Rahmân” sıfatından pay alınır.

Yine oruç, gönüllerdeki ihtiras ve tamâ fırtınalarını dindiren ve sabır meziyetini tâlim eden bir terbiye mektebidir. Böyle bir oruç, Cehenneme karşı âdeta bir kalkan hâline gelir.

ORUÇ İBADETİ

Yine kâmil mânâda edâ edilen bir oruç ibâdeti; Allâh’ın verdiği nîmetlerin kadrini düşündüren, hamd ve şükre sevk eden, yoksulların hâlinden anlamayı öğreten, muhtaçların “acıyın bize” feryatlarına karşı gönüllerde acıma akisleri uyandıran, şefkat ve merhameti tüm fânî sevdâların üzerine yükselten, kimsesiz bîçârelere yardım hissini canlandıran ve rûhu incelten ulvî bir kulluk şuurudur.

Çünkü samimî yapılan her ibâdetin, öbür ibâdetleri de şevkle îfâ etmeye yönelik sayısız faydaları vardır. Meselâ namaz oruca şevktir, oruç da zekâta…

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

CEHENNEME KALKAN OLAN İBADET

Bu yazı 108 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Cennet Fm

Gelen Mesajlar

Ezan Vakitleri

Facebookta bizi bulun