Başlangıç / Etiket Arşivleri: ibadet

Etiket Arşivleri: ibadet

İslamda İbadet Nedir?

İslâm’ın kalbî ciheti, “Âmentü” esaslarıdır. Amelî kısmı ise, Kur’ân ve Sünnet’in, ibâdet, muâmelât ve hukûka dâir hükümleridir. Îmânın mü’minde zirveleşmesi, amel-i sâlih dediğimiz Allah rızâsını gâye edinen niyet ve davranışlara bağlıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde îman ve amel-i sâlih beraberce zikredilmiştir. Çünkü îman, sırf nazariyat ile kemal bulmaz. Onun …

Devamı »

Bütün uzuvların aynı anda yaptığı ibadet

Oruç, sadece belli bir süreliğine aç kalmak değildir. Oruç yalnızca mide ile tutulmaz. Tüm uzuvların bu ibâdete iştirâk etmesi îcâb eder. İslâm’ın beş esas esâsından biri olan orucu; yalan, gıybet, kovuculuk gibi zaaflarla zedeleyerek ecrini asgarî seviyeye düşürmek, aka bir israftır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: “Kim yalan konuşmayı ve …

Devamı »